VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Phi-líp 2:12-16
VPNS
C:10/4/2017; 639 xem 1 lưu
Xem lần cuối 45.37 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 6:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/11/2011; P: 6/16/2013; 912 xem
Xem lần cuối 45.62 phút
Đọc  Chia sẻ
Giăng 15:4-5
VPNS
C:2/2/2019; 377 xem 6 lưu
Xem lần cuối 46.17 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 6:1-15
VPNS
C:11/16/2009; 763 xem 1 lưu
Xem lần cuối 49.18 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 18:23-33
VPNS
C:1/14/2010; 802 xem 1 lưu
Xem lần cuối 49.24 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 5:1-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/11/2011; 841 xem
Xem lần cuối 49.66 phút
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 7:1-10
VPNS
C:6/29/2007; 758 xem 1 lưu
Xem lần cuối 50.19 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 45:1-8
VPNS
C:7/9/2012; 784 xem 1 lưu
Xem lần cuối 50.21 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 1:35-51
VPNS
C:10/4/2013; 829 xem 3 lưu
Xem lần cuối 50.36 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Rô-ma 10:8-13
VPNS
C:3/12/1991; 2250 xem 8 lưu
Xem lần cuối 50.58 phút
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 160  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app