VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

CẦU NGUYỆN TRUYỀN GIÁO

2018/11/08: Kay Bennett, giám đốc của Baptist Friendship House (BFH) ở New Orleans đã dẫn đầu 165 tình nguyện viên trong ngày 13 tháng 7, dồn đồ vào 2.000 túi cho trẻ em tuổi đi học, 1.500 túi cho người vô gia cư và 1.500 túi cho nạn nhân của các vụ buôn người. Những túi đồ này cung cấp riêng cho nhu cầu của ba nhóm này. Việc này mở ra cánh cửa để chia sẻ Chúa Giêsu. Xin cầu nguyện cho công việc của Kay và BFH.

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2018/11/08: – HT Báp-tít Thứ Nhất, MS Lê Hoàng Duy Tín; HT Cộng Ðồng Người Việt, quý MS Trần Ðức Vượng và Trần Ðức Thịnh; HT Sống Tin Hy Vọng, MS Hà Cẩm Tú. Xin Chúa đầy ơn trên người chăn, giúp con dân Chúa dành thì giờ học Lời Chúa, và mạnh dạn chia sẻ Tin Mừng cho đồng hương.

Xem Thêm78,608
110,252,846