VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Nhớ Về Máng Cỏ

Bình Tú Ngọc
C:12/13/2018; 39 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 16:9:21
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Danh Hiệu Cứu Chúa - Em-ma-nu-ên

Nguyễn Thiện Nhân
C:12/13/2018; 44 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:11:17
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chiên Con - Đấng Chăn Giữ

Khải-huyền 7:17; Khải-huyền 1:8; Ma-thi-ơ 28:19-20; Phi-líp 4:4-5; ; Thi-thiên 23:1
Tiểu Minh Ngọc
C:12/11/2018; 17 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:28:21
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ước Vọng Giáng Sinh

Giăng 14:16,26; Ma-thi-ơ 14:29
Thanh Hữu
C:12/11/2018; 69 xem 4 lưu
Xem lần cuối 58.07 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Sự Cứu Rỗi Lạ Lùng

1 Phi-e-rơ 3:18
Hoa Phụng Tiên
C:12/10/2018; 17 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 3:54:21
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Mừng Ngày Đại Lễ Giáng Sinh

Giáp Văn Ly
C:12/7/2018; 94 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 5:46:44
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ngôi Lời Giáng Thế Làm Người

Giăng 1:14
Thanh Hữu
C:12/7/2018; 79 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 3:52:54
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Hỡi Thượng Đế!

Thi-thiên 146:2
Bình Tú Ngọc
C:12/7/2018; 77 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:9:26
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Lính Giỏi Của Chúa

2 Ti-mô-thê 2:3; Ê-phê-sô 6:11-12; Ê-phê-sô 6:18; Giăng 15:5
Tiểu Minh Ngọc
C:12/7/2018; 30 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 3:46:18
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

3C – Ca Ngợi, Cầu Khẩn, Chia Sẻ

1 Sử-ký 16:8
Tiểu Minh Ngọc
C:12/2/2018; 22 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 3:46:23
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 256  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ