VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Nhớ Ơn Chúa

Bình Tú Ngọc
C:11/18/2018; 27 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 10:16:8
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tạ Ơn Chúa

Thi-thiên 8:5; Thi-thiên 119:11; Nhã-ca 5:10
Bình Tú Ngọc
C:11/18/2018; 41 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:9:50
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Sống Cho Chúa

2 Cô-rinh-tô 5:14-15; Rô-ma 14:8
Hoa Phụng Tiên
C:11/16/2018; 26 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 20:33:23
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Bước Với Chúa

Cô-lô-se 2:6
Thanh Hữu
C:11/15/2018; 31 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 6:5:24
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tấm Lòng Trung Tín

Châm-ngôn 25:13; 1 Cô-rinh-tô 15:58
Tiểu Minh Ngọc
C:11/13/2018; 28 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 5:38:19
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Kính Sợ Giê-hô-va

Hoa Phụng Tiên
C:11/11/2018; 25 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:11:26
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Si-ôn Tốt Đẹp Vẹn Toàn

Thi-thiên 50:2,5; Hê-bơ-rơ 10:25; Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-11
Hoa Phụng Tiên
C:11/10/2018; 16 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:11:32
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Hỡi Các Cửa Đời Đời, Hãy Mở Cao Lên!

Thi-thiên 24:7,10
Thanh Hữu
C:11/8/2018; 31 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 3:53:10
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tinh Thần Khích Lệ Nhau

Giăng 3:30
Tiểu Minh Ngọc
C:11/8/2018; 24 xem
Xem lần cuối 19.44 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Yêu Thương Phục Vụ

Cô-lô-se 3:23; Châm-ngôn 31:16,27
Tiểu Minh Ngọc
C:11/4/2018; 27 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 3:46:57
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 256  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ