VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Thi-thiên 127:2; Thi-thiên 4:8; Ma-thi-ơ 6:33
Tiểu Minh Ngọc
C:5/11/2021; 21 xem
Xem lần cuối 6/16/2021 4:7:59
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:6
Tiểu Minh Ngọc
C:4/25/2021; 32 xem
Xem lần cuối 6/12/2021 23:29:18
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 4:6; 1 Phi-e-rơ 5:7; Thi-thiên 84:4
Tiểu Minh Ngọc
C:4/12/2021; P: 4/15/2021; 44 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/12/2021 23:29:12
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 4:6; Thi-thiên 46:1; Rô-ma 10:15; 1 Phi-e-rơ 3:4; Châm-ngôn 2:6
Tiểu Minh Ngọc
C:4/2/2020; 152 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/15/2021 7:8:45
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 46:1; Thi-thiên 4:8; Phi-líp 4:7; Giu-đe 1:2
Tiểu Minh Ngọc
C:3/12/2020; 98 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/15/2021 7:8:30
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 4:10; Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:12; Rô-ma 14:6
Tiểu Minh Ngọc
C:2/20/2020; 96 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/14/2021 23:59:26
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 6:14; 1 Cô-rinh-tô 1:31; Giê-rê-mi 9:23-24; Thi-thiên 106:5
Tiểu Minh Ngọc
C:2/6/2020; 91 xem
Xem lần cuối 6/15/2021 15:4:19
Đọc  Chia sẻ
Khải-huyền 11:15
Thanh Hữu
C:11/21/2019; 89 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/6/2021 14:40:5
Đọc  Chia sẻ
1 Giăng 4:4
Thanh Hữu
C:11/13/2019; 89 xem
Xem lần cuối 6/6/2021 17:24:45
Đọc  Chia sẻ
Mác 12:30-31
TBM
C:10/28/2019; 95 xem
Xem lần cuối 6/8/2021 14:23:26
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 35  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ