VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Vô Hồn?

Sáng-thế Ký 2:7; Truyền-đạo 12:7; Ma-thi-ơ 16:26
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/17/2016; P: 4/19/2016; 647 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/5/2018 17:41:29
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Dạy Dỗ Con Cái Biết Kính Sợ Chúa

Châm-ngôn 16:6; Truyền-đạo 12:13
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/19/2011; 1125 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/30/2018 7:52:39
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Biết Đâu Nguồn Cội

Truyền-đạo 12:1
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:2/7/2016; P: 2/10/2016; 646 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 19:4:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Kính Sợ Chúa Và Giữ Các Điều Răn Ngài

Truyền-đạo 12:13-14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/2/2018; P: 12/4/2018; 47 xem
Xem lần cuối 18.78 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Trước Khi Quá Trễ

Truyền-đạo 12:1-7
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/12/2018; P: 8/13/2018; 372 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/4/2018 10:21:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Uống Nước Nhớ Nguồn

Uống Nước Nhớ Nguồn

Truyền-đạo 12:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/26/2010; 2574 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/7/2018 5:1:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

An Hưởng Tuổi Già

Truyền-đạo 12:1-7
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/19/2008; 1338 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 2:33:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

An Hưởng Tuổi Già

Truyền-đạo 12:1-8
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/16/2011; 726 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/2/2018 18:55:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Linh Hồn Cát Bụi

Truyền-đạo 12:7; Ma-thi-ơ 16:26
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:7/8/2011; 709 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/4/2018 9:36:42
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Truyền-đạo 12

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.