VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Vô Hồn?

Sáng-thế Ký 2:7; Truyền-đạo 12:7; Ma-thi-ơ 16:26
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/17/2016; P: 4/19/2016; 647 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/5/2018 17:41:29
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Làm Thế Nào Để Gây Dựng Và Giữ Được Linh Lực (P3)

Thi-thiên 119:103; Gia-cơ 5:16; Ma-thi-ơ 16:18; Châm-ngôn 13:20
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/11/2011; 1112 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 1:41:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Khải Tượng Từ Chúa Chính Là Tương Lai Của Chúng Ta

Châm-ngôn 23:18; Ma-thi-ơ 16:21; 2 Cô-rinh-tô 4:18; Giê-rê-mi 29:11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/9/2012; 1331 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/7/2018 3:55:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Linh Hồn Cát Bụi

Truyền-đạo 12:7; Ma-thi-ơ 16:26
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:7/8/2011; 709 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/4/2018 9:36:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Món Quà Vô Giá

Ma-thi-ơ 1:21; Ma-thi-ơ 16:26
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:12/12/2010; 743 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 23:21:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Men Và Bánh

Ma-thi-ơ 16:1-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/28/2013; 352 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/26/2018 23:6:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Cẩn Thận Men

Ma-thi-ơ 16:1-12
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:9/16/2018; P: 9/20/2018; 346 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/9/2018 16:50:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chút Men Dậy Cả Đống Bột

Ma-thi-ơ 16:1-12
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:3/24/2013; 491 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/5/2018 18:5:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Giê-xu Christ Là Ai?

Ma-thi-ơ 16:13-17
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 726 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/29/2018 9:3:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ta Sẽ Lập Hội Thánh Ta

Ma-thi-ơ 16:13-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 908 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 2:24:43
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 16

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.