VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 8:1-4; Mác 1:40-45; Lu-ca 5:12-16
Mục Sư Nguyễn Văn Cẩm
C:3/18/2018; P: 3/19/2018; 412 xem
Xem lần cuối 49.32 phút
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:14-17; Mác 2:18-22; Lu-ca 5:33-39
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1440 xem
Xem lần cuối 7/13/2021 14:19:31
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:1-8; Mác 2:1-12; Lu-ca 5:17-28
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1513 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/21/2021 5:46:51
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:9-13; Mác 2:13-17; Lu-ca 5:27-32
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1321 xem
Xem lần cuối 7/26/2021 23:10:55
Đọc  Chia sẻ
Mác 2:1-12; Lu-ca 5:17-26
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:3/16/2014; 911 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/23/2021 11:6:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 3:21; Mác 1:35; Lu-ca 5:15-16; Lu-ca 6:12
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/24/2019; 563 xem 16 lưu
Xem lần cuối 7/22/2021 11:56:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:14-19; Lu-ca 5:15-17; 1 Giăng 2:20; 1 Giăng 2:27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/6/2011; 700 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/27/2021 16:43:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:1-10
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:2/11/2018; P: 2/14/2018; 498 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/22/2021 13:32:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:1-10; Giăng 21:1-12
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1802 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/23/2021 21:24:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/10/2016; P: 4/11/2016; 872 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/26/2021 22:8:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 5

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.