VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Ma-thi-ơ 5:7; Lu-ca 6:36
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/8/2019; 400 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 22:25:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 3:21; Mác 1:35; Lu-ca 5:15-16; Lu-ca 6:12
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/24/2019; 467 xem 16 lưu
Xem lần cuối 10/18/2020 20:21:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1999 xem 20 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 20:15:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:17-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1770 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 16:25:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:20-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1328 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/17/2020 23:57:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:20-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1564 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 12:26:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:21b
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/27/2019; P: 10/28/2019; 406 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/12/2020 14:20:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:27-28; Ma-thi-ơ 5:39; Ê-phê-sô 4:30-32; Giăng 8:11
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/9/2020; P: 2/20/2020; 240 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/17/2020 21:58:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:27-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2863 xem 17 lưu
Xem lần cuối 10/18/2020 1:24:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:27-49
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/26/2019; P: 8/21/2019; 207 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/8/2020 3:46:22
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 6

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.