VietChristian
VietChristian
httl.org

Ma-thi-ơ 5:7; Lu-ca 6:36
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/8/2019; 297 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/30/2019 13:14:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 3:21; Mác 1:35; Lu-ca 5:15-16; Lu-ca 6:12
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/24/2019; 405 xem 14 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 11:40:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1950 xem 19 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 0:11:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:17-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1710 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/29/2019 1:26:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:20-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1284 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 2:55:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:20-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1523 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 22:4:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:21b
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/27/2019; P: 10/28/2019; 317 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 11:32:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:27-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2790 xem 16 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 20:36:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:27-49
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/26/2019; P: 8/21/2019; 147 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/21/2019 17:22:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:31
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:8/11/2013; 745 xem
Xem lần cuối 12/3/2019 10:50:23
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 6

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.