VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 5:7; Lu-ca 6:36
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/8/2019; 431 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 2:8:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 3:21; Mác 1:35; Lu-ca 5:15-16; Lu-ca 6:12
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/24/2019; 499 xem 16 lưu
Xem lần cuối 1/11/2021 18:20:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2013 xem 21 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 13:46:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:17-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1788 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 13:47:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:20-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1342 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/6/2021 22:58:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:20-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1576 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/7/2021 23:8:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:21b
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/27/2019; P: 10/28/2019; 428 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 18:1:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:27-28; Ma-thi-ơ 5:39; Ê-phê-sô 4:30-32; Giăng 8:11
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/9/2020; P: 2/20/2020; 261 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 6:4:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:27-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2901 xem 18 lưu
Xem lần cuối 12.84 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:27-49
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/26/2019; P: 8/21/2019; 228 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 3:37:36
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 6

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.