VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Xin Chúa Mở Mắt Con

Xin Chúa Mở Mắt Con

Thi-thiên 119:18; Giăng 14:26; Giăng 16:13; Ê-phê-sô 1:17-18
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:4/12/2015; P: 4/15/2015; 1071 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/22/2019 6:44:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Vô Ưu Về Với Chúa?

Thi-thiên 23:6; Thi-thiên 90:1; Giăng 14:1-6
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/21/2015; P: 6/25/2015; 1121 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 23:46:32
Xem Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Vô Duyên?

Châm-ngôn 31:30; Giăng 14:4-30
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:10/5/2014; P: 10/8/2014; 1310 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/22/2019 6:44:43
Xem Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Ta Là Đường Đi, Lẽ Thật Và Sự Sống

Ê-sai 53:5; Giăng 14:6
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1472 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/22/2019 6:44:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tin Cậy Chúa Giê-su

Giăng 14:1
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1295 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/22/2019 6:44:54
Đọc  Chia sẻ
Ba Câu Hỏi, Một Câu Trả Lời

Ba Câu Hỏi, Một Câu Trả Lời

Giăng 14:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/6/2009; 3909 xem 22 lưu
Xem lần cuối 1/22/2019 9:7:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Mua Chân Lý

Giăng 14:1-14; Châm-ngôn 23:23
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/20/2009; 1420 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/22/2019 6:45:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Làm Việc Lớn Hơn Nữa

Giăng 14:12
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:12/31/2017; P: 1/3/2018; 253 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/22/2019 6:45:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lời Hứa Ban Cho Đức Thánh Linh

Lời Hứa Ban Cho Đức Thánh Linh

Giăng 14:1-20; Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-5:8; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Lê Đình Ân
C:5/31/2009; 2647 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/22/2019 7:31:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chiều Cao Mới

Giăng 14:12-13
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/26/2015; P: 8/4/2015; 1195 xem 20 lưu
Xem lần cuối 1/22/2019 6:45:10
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 9  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 14

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.