VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Làm Thế Nào Để Tôn Trọng Mẹ Mình

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12; Ê-phê-sô 6:2; Châm-ngôn 20:20
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/13/2018; P: 5/16/2018; 509 xem 16 lưu
Xem lần cuối 11/12/2018 15:32:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Chiến Trận Của Cơ Đốc Nhân

2 Sử-ký 20:1-30; Ê-phê-sô 6:12
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:6/10/2012; 957 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/13/2018 22:32:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Hội Thánh Là Quân Đội

Thi-thiên 18:32-43; Ê-phê-sô 6:10-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/30/2018; P: 10/2/2018; 133 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/8/2018 21:2:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Biết Mình Thay Đổi

Thi-thiên 51:10; Ê-phê-sô 6:28
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/20/2010; 945 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/8/2018 5:16:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Cửa Âm Phủ Không Thắng Được Hội Đó

Ma-thi-ơ 16:13-20; Ê-phê-sô 6:13
Pastor Michael Faber
C:7/6/2014; 369 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/12/2018 11:2:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Người Con Chí Hiếu

Người Con Chí Hiếu

Giăng 19:25-27; Ê-phê-sô 6:1-3
Mục Sư Lê Đình Ân
C:5/10/2009; 1589 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/13/2018 13:28:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

The Joy Of The Worker

1 Cô-rinh-tô 10:31; Sáng-thế Ký 1:27-28; Ê-phê-sô 6:7-8
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/7/2015; P: 6/8/2015; 214 xem
Xem lần cuối 11/6/2018 18:16:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Niềm Vui Của Người Làm Việc

1 Cô-rinh-tô 10:31; Sáng-thế Ký 1:27-28; Ê-phê-sô 6:7-8
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/7/2015; P: 6/8/2015; 487 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/9/2018 16:2:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Thì Giờ Chiến Trận

Ê-phê-sô 6:10-11; 2 Cô-rinh-tô 1:10-11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/6/2011; 1067 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/13/2018 2:25:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Bây Giờ Là Thời Chiến

Ê-phê-sô 6:10-13
Mục Sư Lê Duy Tín
C:9/4/2016; P: 10/23/2016; 345 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/8/2018 20:28:16
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 9  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 6

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.