VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Thay Đổi Quan Điểm - Chúa Và Bịnh Tâm Thần

Giô-na 2:1-10; Phi-líp 4:11-12
Pastor Michael Faber
C:9/7/2014; 458 xem 17 lưu
Xem lần cuối 11/13/2017 9:52:13
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Các Suy Nghĩ Mới

Ma-thi-ơ 4:17; Rô-ma 6:11; Phi-líp 4:8; Châm-ngôn 2:10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 499 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/16/2017 12:29:12
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

New Thoughts

Ma-thi-ơ 4:17; Rô-ma 6:11; Phi-líp 4:8; Châm-ngôn 2:10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 112 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/18/2017 9:36:25
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Vô Minh?

Giăng 8:12; Phi-líp 4:8
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/15/2015; P: 3/16/2015; 545 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/24/2017 7:30:32
Xem Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Autumn Photo

Vô Tích Sự?

Rô-ma 12:3; 1 Cô-rinh-tô 15:58; Phi-líp 4:13
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/1/2015; P: 2/2/2015; 935 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/20/2017 22:25:41
Xem Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Autumn Photo

Tâm Trí Mới

2 Cô-rinh-tô 5:17; Ma-thi-ơ 5:21-22; Mác 7:21-22; Phi-líp 4:8; Cô-lô-se 3:1-4
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/12/2014; 1552 xem 18 lưu
Xem lần cuối 11/19/2017 0:56:11
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Vui Mừng

Ga-la-ti 5:22; Phi-líp 4:4
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/7/2010; 714 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/19/2017 19:17:57
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Chúa Là Sức Mạnh Của Tôi

Chúa Là Sức Mạnh Của Tôi

Phi-líp 4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/2/2006; 2011 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/21/2017 1:44:44
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Đứng Vững Trong Chúa

Phi-líp 4:1
Rev. Doug Kellum
C:8/5/2012; 376 xem
Xem lần cuối 11/4/2017 20:30:1
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Phục Hồi Lại

Phi-líp 4:10-13; Thi-thiên 62:8-10
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/19/2017; P: 2/21/2017; 383 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/24/2017 4:44:22
Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng