VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Thay Đổi Quan Điểm - Chúa Và Bịnh Tâm Thần

Giô-na 2:1-10; Phi-líp 4:11-12
Pastor Michael Faber
C:9/7/2014; 509 xem 17 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 2:46:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

New Thoughts

Ma-thi-ơ 4:17; Rô-ma 6:11; Phi-líp 4:8; Châm-ngôn 2:10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 154 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/3/2018 16:42:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Các Suy Nghĩ Mới

Ma-thi-ơ 4:17; Rô-ma 6:11; Phi-líp 4:8; Châm-ngôn 2:10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 562 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 6:38:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Vô Minh?

Giăng 8:12; Phi-líp 4:8
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/15/2015; P: 3/16/2015; 703 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 16:48:52
Xem Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Vô Tích Sự?

Rô-ma 12:3; 1 Cô-rinh-tô 15:58; Phi-líp 4:13
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/1/2015; P: 2/2/2015; 1165 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 3:28:17
Xem Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Tâm Trí Mới

2 Cô-rinh-tô 5:17; Ma-thi-ơ 5:21-22; Mác 7:21-22; Phi-líp 4:8; Cô-lô-se 3:1-4
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/12/2014; 1636 xem 20 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 1:7:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Vui Mừng

Ga-la-ti 5:22; Phi-líp 4:4
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/7/2010; 788 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/4/2018 3:28:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Chúa Là Sức Mạnh Của Tôi

Chúa Là Sức Mạnh Của Tôi

Phi-líp 4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/2/2006; 2271 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 2:50:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đứng Vững Trong Chúa

Phi-líp 4:1
Rev. Doug Kellum
C:8/5/2012; 532 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 4:30:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Phục Hồi Lại

Phi-líp 4:10-13; Thi-thiên 62:8-10
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/19/2017; P: 2/21/2017; 467 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 11:13:33
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.