VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Chúng Ta Đã Được Tất Cả Rồi

Chúng Ta Đã Được Tất Cả Rồi

Cô-lô-se 2:9-10; 2 Phi-e-rơ 1:3
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 1146 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 14:23:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Biết Mình Được Kêu Gọi

2 Phi-e-rơ 1:10
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/25/2011; 441 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/20/2018 1:30:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Biết Mình Được Chọn

2 Phi-e-rơ 1:10
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/28/2010; 622 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 5:4:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Biết Mình Tăng Trưởng

2 Phi-e-rơ 1:1-11
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:5/29/2011; 749 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 9:53:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tiếp Tục Tăng Trưởng Trong Chúa

2 Phi-e-rơ 1:1-11
Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:7/4/2015; P: 7/11/2015; 886 xem 19 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 19:16:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Trách Nhiệm Nhắc Nhở

2 Phi-e-rơ 1:1-2; 2 Phi-e-rơ 12-15
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 686 xem
Xem lần cuối 1/18/2019 10:30:19
Nghe Lưu ; Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Dự Phần Bản Tánh Đức Chúa Trời

2 Phi-e-rơ 1:1-4
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:11/29/2018; 396 xem 9 lưu
Xem lần cuối 27.30 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nền Tảng Tin Lành

2 Phi-e-rơ 1:16-19
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 661 xem
Xem lần cuối 53.95 phút
Nghe Lưu ; Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Kinh Thánh Có Đúng Thật Không

2 Phi-e-rơ 1:16-21
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/1/2017; P: 10/4/2017; 144 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 22:36:52
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Giáo Sư Giả

2 Phi-e-rơ 1:20-2:3
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 627 xem
Xem lần cuối 1/18/2019 10:0:52
Nghe Lưu ; Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Phi-e-rơ 1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.