VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Đối Diện Với Kẻ Thù

Lu-ca 10:19; 1 Phi-e-rơ 5:8; Thi-thiên 22:13
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/13/2011; 1633 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 0:31:22
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 10, 1 Phi-e-rơ 5, Thi-thiên 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 10, 1 Phi-e-rơ 5, Thi-thiên 22.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Uy Quyền Thuộc Linh.


SốKhách từMới xem
1, Germany8271.53 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Xin Chúa Ban Phước Trên Việc Làm Con (Mục Sư Trần Thiện Đức)3
2Vượt Qua Bão Táp (Mục Sư Đoàn Văn Minh)3
3Không Thầy Đố Mầy Làm Nên (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
4Trên cánh chim ưng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Biểu hiện của Vương Quốc (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.