VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Thánh Lễ Dâng Con

Thi-thiên 127:3; Thi-thiên 139:16; Mác 10:14; Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:9
Mục Sư Trương Trung Tín
C:8/25/2019; P: 8/31/2019; 163 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/26/2020 8:8:29
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 127, Thi-thiên 139, Mác 10, Phục-truyền Luật-lệ Ký 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 127, Thi-thiên 139, Mác 10, Phục-truyền Luật-lệ Ký 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn.


SốKhách từMới xem
1Gulfport, MS, US303.88 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Nhướng Mắt Lên (Mục Sư Trần Thiện Tri)2
2Sứ Mạng Giảng Hòa (Mục Sư Nguyễn Tấn Dương)2
3Hai Cảnh Đời (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Được Làm Bạn Với Đức Chúa Trời (Mục Sư Phạm Đình Nhẫn)2
5Dân Chúa Với Lòng Nhiệt Thành Và Mục Đích (Pastor Virginia Stoughton)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.