VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Quyền Năng Của Sự Cảm Tạ

Thi-thiên 79:13
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:10/12/2014; 1202 xem
Xem lần cuối 12/16/2018 19:47:30
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ý Nghĩa Của Chữ Phục Vụ

Ma-thi-ơ 23:10-12
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:2/23/2014; 796 xem
Xem lần cuối 12/15/2018 15:25:7
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Bạn Có Phải Là Người Trưởng Thành Không?

Ê-phê-sô 4:14
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:8/18/2013; 749 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 13:39:27
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Xây Dựng Mối Liên Hệ Tốt Đẹp

Lu-ca 6:31
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:8/11/2013; 669 xem
Xem lần cuối 12/18/2018 5:45:17
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ảnh Hưởng Của Người Mẹ

2 Ti-mô-thê 1:3-5
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:5/12/2013; 969 xem
Xem lần cuối 12/16/2018 1:35:26
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Nếp Sống Thờ Phượng

Cô-lô-se 3:12-17
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:2/24/2013; 922 xem
Xem lần cuối 12/15/2018 14:10:59
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Bắt Đầu Một Năm Mới

Phi-líp 4:4-7
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:1/27/2013; 1200 xem
Xem lần cuối 12/16/2018 1:48:51
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Em-ma-nu-ên

Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:12/16/2012; 831 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/19/2018 1:50:20
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Làm Sao Để Có Sự Vui Vẻ

Châm-ngôn 17:22
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:12/9/2012; 805 xem
Xem lần cuối 12/8/2018 20:44:55
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Người Giữ Lời Hứa

1 Sa-mu-ên 1:24-28
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:12/9/2012; 796 xem
Xem lần cuối 11/29/2018 7:47:30
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.