VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Vui Mừng Trong Chúa

Phi-líp 4:4-7
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/21/2018; P: 11/7/2018; 170 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 18:25:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Dẫn Dắt Cuộc Đời Chúng Ta

Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:7-12; Ê-sai 58:11
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:3/11/2018; P: 5/24/2018; 367 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 2:28:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Niềm Hy Vọng

1 Phi-e-rơ 1:3-5
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/21/2017; 148 xem
Xem lần cuối 12/17/2018 6:9:59
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Thuật Lại Chuyện Máng Cỏ

Lu-ca 2:1-21
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/21/2017; 138 xem
Xem lần cuối 12/18/2018 15:55:40
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Niềm Vui Cho Thế Giới

Lu-ca 2:1-21
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/17/2017; P: 12/21/2017; 184 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/19/2018 2:6:57
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Rao Báo Tin Mừng

Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/10/2017; P: 12/12/2017; 223 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 20:9:12
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Mùa Xuân, Nghĩ Về Tuổi Trẻ Với Hiện Tại Và Tương Lai

Truyền-đạo 11:9
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/8/2017; P: 1/11/2017; 396 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 2:6:8
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Linh Hồn Mạnh Khỏe

Thi-thiên 63:1-11
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/11/2016; P: 10/3/2016; 539 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 15:0:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Người Cha Trong Gia Đình Tin Chúa

Thi-thiên 127
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/18/2016; 395 xem
Xem lần cuối 12/18/2018 6:32:30
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Vâng Lời Cha

Sáng-thế Ký 22:6-8; Giăng 17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/13/2016; 386 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 17:30:9
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.