VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Winter Photo

Trắc Nghiệm Từ Chúa III

Sáng-thế Ký 22:1-14
Mục Sư Mai Tấn David
C:7/2/2017; P: 7/18/2017; 195 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/5/2018 8:15:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Trắc Nghiệm Từ Chúa II

Sáng-thế Ký 22:1-14
Mục Sư Mai Tấn David
C:6/25/2017; P: 7/17/2017; 230 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 4:18:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Trắc Nghiệm Từ Chúa

Sáng-thế Ký 22:1-14
Mục Sư Mai Tấn David
C:6/11/2017; P: 6/15/2017; 242 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/28/2018 22:30:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nhận Biết Chúa (Phần 4)

Ma-thi-ơ 8:18-34
Mục Sư Mai Tấn David
C:6/4/2017; P: 6/8/2017; 259 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 10:32:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nhận Biết Chúa (Phần 3)

Phi-líp 2:5-11; Thi-thiên 24:7-10
Mục Sư Mai Tấn David
C:5/28/2017; P: 5/30/2017; 224 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 8:58:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nhận Biết Chúa (Phần 2)

Ma-thi-ơ 8:18-34
Mục Sư Mai Tấn David
C:5/21/2017; P: 5/24/2017; 198 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/7/2018 7:54:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nhận Biết Chúa (Phần 1)

Ma-thi-ơ 8:18-34
Mục Sư Mai Tấn David
C:5/7/2017; P: 5/24/2017; 262 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/9/2018 3:57:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Làm Tỏ Tường (Phần 4)

Sáng-thế Ký 21:22-34
Mục Sư Mai Tấn David
C:4/30/2017; P: 5/1/2017; 189 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 15:12:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Làm Tỏ Tường (Phần 3)

Sáng-thế Ký 21:22-34
Mục Sư Mai Tấn David
C:4/23/2017; P: 5/1/2017; 191 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/4/2018 15:23:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Mùa Chay - Mùa Tưởng Nhớ

Mục Sư Mai Tấn David
C:4/2/2017; P: 4/9/2017; 237 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 7:18:13
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.