VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 10
Mục Sư Trương Trung Tín
C:3/24/2019; P: 3/27/2019; 259 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/17/2019 23:5:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 9:1-41
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/24/2019; P: 2/27/2019; 215 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 14:17:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:31-59
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/17/2019; P: 2/21/2019; 227 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 22:4:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:1-30
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/12/2019; 156 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 12:49:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 7:34; Cô-lô-se 3:2; Phi-líp 3:17-21; Giê-rê-mi 29:11-14
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 279 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 19:10:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 7:1-24
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/27/2019; P: 2/3/2019; 131 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 3:15:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:16-65
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/20/2019; P: 1/30/2019; 212 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/17/2019 4:34:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:1-15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 270 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 11:35:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 5:1-47
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/6/2019; P: 1/14/2019; 136 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 1:6:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/23/2018; P: 1/14/2019; 85 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 7:25:46
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 10  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.