VietChristian
VietChristian
httl.org

Giăng 10
Mục Sư Trương Trung Tín
C:3/24/2019; P: 3/27/2019; 292 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 17:39:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 9:1-41
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/24/2019; P: 2/27/2019; 246 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 3:33:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:31-59
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/17/2019; P: 2/21/2019; 237 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 9:34:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:1-30
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/12/2019; 172 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 9:14:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 7:34; Cô-lô-se 3:2; Phi-líp 3:17-21; Giê-rê-mi 29:11-14
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 309 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 22:20:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 7:1-24
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/27/2019; P: 2/3/2019; 155 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/5/2019 14:11:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:16-65
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/20/2019; P: 1/30/2019; 233 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 13:10:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:1-15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 293 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 18:32:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 5:1-47
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/6/2019; P: 1/14/2019; 160 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 1:44:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/23/2018; P: 1/14/2019; 107 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 14:58:25
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.