VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Cứu Cánh Của Sự Phục Sinh

Giăng 2:18-22
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/1/2018; P: 4/2/2018; 180 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/30/2018 0:35:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Nhìn Thấy Gì Trong Kỳ Thương Khó?

Lu-ca 19:41-46
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/25/2018; 370 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/31/2018 15:31:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cơ-đốc-nhân Và Vấn Đề Sử Dụng Gươm

Lu-ca 22:35-38; Lu-ca 22:47-51
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/18/2018; P: 3/19/2018; 197 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 3:18:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ấn Tín: Bổn Phận Và Phước Hạnh

Ma-thi-ơ 22:15-22; Giăng 6:27
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/11/2018; 163 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 1:41:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đấng Hướng Đạo Và Làm Cho Vững Đạo

Mác 10:32-34
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/4/2018; 192 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/9/2019 3:45:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chuyển Giao Di Sản Cho Thế Hệ Kế Thừa

1 Các Vua 19:16b-21
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/25/2018; 190 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 22:21:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Xuân Hy Vọng

Giê-rê-mi 29:11; Cô-lô-se 1:27
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/18/2018; P: 2/19/2018; 149 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 22:2:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bánh Hằng Sống Cho Chó Con

Ma-thi-ơ 15:21-28
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/11/2018; P: 2/12/2018; 282 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 2:55:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Vầng Đá An Bình Giữa Thế Giới Biến Động

Ê-sai 26:1-4; Ê-sai 32:1-2
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/28/2018; 266 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/12/2019 1:44:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chìa Khóa Của Mọi Phước Hạnh

Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/21/2018; 452 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/12/2019 17:13:20
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 10  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.