VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Tạ Ơn Thần Linh Chủ Tể Hạnh Phước

Xa-cha-ri 12:10a; 1 Ti-mô-thê 6:15
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/12/2017; P: 11/13/2017; 198 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 22:8:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Mục Sư - Ba Sự Ban Cho (Phần 2)

1 Phi-e-rơ 5:17-20
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/29/2017; P: 11/1/2017; 179 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/17/2019 12:30:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Mục Sư - Ba Sự Ban Cho

1 Phi-e-rơ 5:1-4
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/22/2017; P: 10/23/2017; 267 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 3:50:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hạt Giống Của Nước Thiên Đàng

Ma-thi-ơ 13:3b; Ma-thi-ơ 13:24
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/15/2017; P: 10/17/2017; 324 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 7:14:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bài Học Từ Tội Ác Và Tai Vạ

Lu-ca 13:1-9
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/8/2017; P: 10/9/2017; 299 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 11:21:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Quan Phòng, Chu Cấp, Uy Lực

Lu-ca 12:32
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/1/2017; P: 10/4/2017; 435 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/10/2019 21:45:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bốn Chiều Kích Của Tình Yêu (Phần 3)

Lu-ca 10:25-28
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/17/2017; P: 9/18/2017; 171 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 11:36:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bốn Chiều Kích Của Tình Yêu (Phần 2)

Lu-ca 10:25-28
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/10/2017; 212 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 8:39:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bốn Chiều Kích Của Tình Yêu

Lu-ca 10:25-28
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/27/2017; P: 8/31/2017; 242 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 0:34:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Kết Bạn Trong Chúa

1 Sa-mu-ên 18:1-4
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/20/2017; 232 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/9/2019 10:56:16
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 10  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.