VietChristian
VietChristian
httl.org

Cam Kết Trọn Đời

Cam Kết Trọn Đời

Thi-thiên 23
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:8/20/2017; P: 1/9/2018; 397 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 20:33:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Biết Chúa Nhiều Hơn

Biết Chúa Nhiều Hơn

Mác 4:35-41
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:8/30/2015; P: 1/13/2018; 394 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 13:46:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Đức Giê-hô-va Là Đấng Chu Cấp

Đức Giê-hô-va Là Đấng Chu Cấp

Sáng-thế Ký 22:1-14
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:7/6/2014; P: 8/3/2014; 2061 xem 27 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 0:22:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ai Tin Ta Thì Sẽ Sống

Giăng 11:25-26
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:4/20/2014; 699 xem 18 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 23:37:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Người Được Chúa Chọn

Ma-thi-ơ 27:32; Mác 15:21; Lu-ca 23:26
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:4/17/2014; 757 xem 21 lưu
Xem lần cuối 12/7/2018 4:41:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Phi-e-rơ Và Tiếng Gà Gáy

Lu-ca 22:54-62
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:4/13/2014; 513 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 21:39:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Giê-xu Giáng Sinh Là Vua

Ma-thi-ơ 2:2
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:12/1/2013; 290 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 5:14:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Người Khôn, Người Dại

Gióp 28:1-28
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:10/17/2013; 701 xem 19 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 4:15:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Được Làm Công Dân Trong Vương Quốc Đức Chúa Trời

Được Làm Công Dân Trong Vương Quốc Đức Chúa Trời

Ê-phê-sô 2:12-13
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:5/25/2008; 3375 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 22:54:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Được Đức Chúa Trời Ở Cùng

Được Đức Chúa Trời Ở Cùng

1 Sa-mu-ên 3:19-20
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:5/24/2008; 3622 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 3:34:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.