VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Lời Hứa Ban Cho Đức Thánh Linh

Lời Hứa Ban Cho Đức Thánh Linh

Giăng 14:1-20; Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-5:8; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Lê Đình Ân
C:5/31/2009; 2622 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/7/2018 8:31:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Người Con Chí Hiếu

Người Con Chí Hiếu

Giăng 19:25-27; Ê-phê-sô 6:1-3
Mục Sư Lê Đình Ân
C:5/10/2009; 1604 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 8:52:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Người Khách Lạ

Người Khách Lạ

Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Lê Đình Ân
C:4/12/2009; 1376 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 6:33:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Đấng Chết Thay Tôi

Đấng Chết Thay Tôi

Ê-sai 53
Mục Sư Lê Đình Ân
C:4/10/2009; 1495 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 14:19:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Niềm Vui Giáng Sinh

Niềm Vui Giáng Sinh

Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Lê Đình Ân
C:12/24/2008; 1540 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 6:51:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cảm Tạ Chúa Trọn Đời

Cảm Tạ Chúa Trọn Đời

Mục Sư Lê Đình Ân
C:11/25/2008; 2685 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 7:35:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia Tài Của Mẹ

Gia Tài Của Mẹ

Mục Sư Lê Đình Ân
C:5/10/2008; 2240 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 12:50:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Chúa Sống Trong Tôi

Chúa Sống Trong Tôi

Mục Sư Lê Đình Ân
C:3/11/2008; 2370 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 15:29:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Có Phải Tôi Chăng?

Có Phải Tôi Chăng?

2 Cô-rinh-tô 5:16-21
Mục Sư Lê Đình Ân
C:3/10/2008; 2053 xem
Xem lần cuối 12/15/2018 2:14:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lễ Giáng Sinh 2007

Lễ Giáng Sinh 2007

Ma-thi-ơ 13:47-52
Mục Sư Lê Đình Ân
C:12/24/2007; 2203 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 13:55:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.