VietChristian
VietChristian
httl.org

Tin Mừng Của Giáng Sinh

Tin Mừng Của Giáng Sinh

Ê-sai 9:5
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:12/25/2016; P: 12/26/2016; 491 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 22:8:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Chuẩn Bị Để Đón Nhận Phước Chúa

Chuẩn Bị Để Đón Nhận Phước Chúa

Thi-thiên 1; Giê-rê-mi 4:3
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:1/3/2016; P: 1/4/2016; 910 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 1:36:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Vì Vương Quốc Của Đức Chúa Trời

Vì Vương Quốc Của Đức Chúa Trời

Ma-thi-ơ 5:13-16; Ma-thi-ơ 16:18; Giăng 20:21
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:8/9/2015; P: 8/11/2015; 739 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 1:11:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Trở Nên Còn Tệ Hại Hơn

Trở Nên Còn Tệ Hại Hơn

Xuất Ê-díp-tô Ký 5:19-23
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:6/22/2014; 919 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 10:5:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Bài Học Từ Hội Thánh Ban Đầu

Bài Học Từ Hội Thánh Ban Đầu

Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:3/9/2014; 733 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 17:29:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhớ Lại Sự Thành Tín Của Chúa

Nhớ Lại Sự Thành Tín Của Chúa

Giô-suê 4:4-7
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:11/24/2013; 752 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 14:41:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khủng Hoảng Niềm Tin

Khủng Hoảng Niềm Tin

Hê-bơ-rơ 11:1-6
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:9/8/2013; 959 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 6:18:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Đối Diện Với Uy Quyền

Đối Diện Với Uy Quyền

2 Cô-rinh-tô 13:1-13
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:7/7/2013; 653 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 10:56:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Đối Diện Với Chuyện Khó Xử

Đối Diện Với Chuyện Khó Xử

2 Cô-rinh-tô 7:8-16
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:6/2/2013; 1033 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 21:54:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Tái Cam Kết

Tái Cam Kết

Giô-suê 8:30-35
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:2/24/2013; 577 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 12:41:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.