VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Mác 6:45-52; Giăng 6:26-32
Mục Sư Chương Thanh Lâm
C:9/15/2019; P: 10/8/2019; 286 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 5:24:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:11-12; Rô-ma 8:14; Ga-la-ti 4:1-7; Giăng 10:12-13
Mục Sư Chương Thanh Lâm
C:1/15/2012; 2209 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 22:33:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 16:30-44
Mục Sư Chương Thanh Lâm
C:5/1/2011; 1657 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 19:46:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Chương Thanh Lâm
C:4/26/2009; 1452 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 12:44:11
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.