VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Sự Khác Nhau Giữa Con Cái Và Tôi Tớ/Kẻ Làm Thuê

Giăng 1:11-12; Rô-ma 8:14; Ga-la-ti 4:1-7; Giăng 10:12-13
Mục Sư Chương Thanh Lâm
C:1/15/2012; 1948 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 14:2:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bạn sẽ dâng những gì?

Mác 16:30-44
Mục Sư Chương Thanh Lâm
C:5/1/2011; 1468 xem 1 lưu
Xem lần cuối 16.42 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sự thờ phượng phải lẽ: Sự vâng lời

Mục Sư Chương Thanh Lâm
C:4/26/2009; 1287 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 22:24:7
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.