VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Khát vọng của người được chọn

Mục Sư Võ Văn Lạc
C:10/18/2009; 804 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 6:50:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sứ mạng Chúa Jêsus đến trần gian

Mục Sư Võ Văn Lạc
C:5/25/2008; 415 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 7:32:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật

Mục Sư Võ Văn Lạc
C:5/28/2006; 670 xem 13 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 17:42:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sự cầu nguyện

Mục Sư Võ Văn Lạc
C:5/26/2006; 733 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/26/2018 1:22:11
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.