VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Sự Hiệp Một Trong Chúa

Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Đoàn Văn Miêng
C:3/23/2000; 1846 xem 21 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 10:51:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Khải Huyền 3:1-6

Khải-huyền 3:1-6
Mục Sư Đoàn Văn Miêng
C:3/23/2000; 1851 xem 15 lưu
Xem lần cuối 12/5/2018 23:4:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sự Hiệp Một của Thánh Linh

Mục Sư Đoàn Văn Miêng
C:3/23/2000; 1472 xem 14 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 3:26:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ý Nghĩa Lễ Giáng Sinh

Giăng 1:1-18
Mục Sư Đoàn Văn Miêng
C:3/23/2000; 3022 xem 43 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 10:11:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ba Hạng Người

Mục Sư Đoàn Văn Miêng
C:3/23/2000; 2423 xem 29 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 17:53:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Công Bình Và Đức Tin

Mục Sư Đoàn Văn Miêng
C:3/23/2000; 4314 xem 57 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 18:28:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Người Lính Canh

Ga-la-ti 6:1; Gia-cơ 5:19-20
Mục Sư Đoàn Văn Miêng
C:3/23/2000; 1997 xem 20 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 18:31:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tĩnh Thức

1 Phi-e-rơ 5:8-9
Mục Sư Đoàn Văn Miêng
C:3/23/2000; 2459 xem 30 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 6:51:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Đến Và Tận Thế I

Ma-thi-ơ 24:1-24
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 7652 xem 38 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 6:26:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Thi-thiên 46

Thi-thiên 46
Mục Sư Đoàn Văn Miêng
C:3/23/2000; 1758 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/7/2018 16:22:33
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  872 / 873  Tiếp  Cuối

862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.