VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/26/2010; 1851 xem 14 lưu
Xem lần cuối 19.94 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 26:3
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:5/20/2018; 360 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2.73 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:2-3
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:10/6/2019; P: 10/8/2019; 227 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4.22 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90:12
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:1/29/2017; P: 2/2/2017; 604 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4.28 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:1-11; Thi-thiên 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/13/2019; P: 10/15/2019; 80 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5.25 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:24-29
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:3/14/2010; 480 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6.90 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:8-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/23/2007; 2910 xem 13 lưu
Xem lần cuối 7.15 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1300 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7.25 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:1-9
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/16/2006; 3684 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7.50 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:1-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1014 xem 12 lưu
Xem lần cuối 8.18 phút
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 158  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.