VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Làm Thể Nào Để Dự Phần Phục Vụ Chúa?

Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn
C:6/14/2015; P: 6/16/2015; 476 xem 2 lưu
Xem lần cuối 57.68 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ngày Tạ Ơn

Thi-thiên 103:1-2
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/24/2016; 418 xem 5 lưu
Xem lần cuối 58.20 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Phục Sinh: Một Khởi Đầu Mới

Giăng 21:1-19
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:4/7/2013; 463 xem 11 lưu
Xem lần cuối 59.36 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chiên Giữa Muông Sói

Ma-thi-ơ 10:16-23; Mác 13:9-13; Lu-ca 21:12-19
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1357 xem
Xem lần cuối 59.96 phút
Đọc  Chia sẻ
Năm Hồng Ân

Năm Hồng Ân

Lu-ca 4:14-30
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/5/2012; 1417 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 4:22:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Tưởng Nhớ

Tưởng Nhớ

Ma-thi-ơ 26:6-16
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/8/2016; P: 5/10/2016; 781 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 4:22:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Một Gia Đình Ly Tán

Sáng-thế Ký 27:6-29
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:9/7/2012; 480 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 4:21:16
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Khoe Mình về Thập Tự Giá

Ga-la-ti 6:11-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 526 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 4:20:45
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Winter Photo

Phước Hạnh Đền Thờ Mới

A-ghê 2
Mục Sư Nguyễn Minh
C:10/8/2017; P: 10/12/2017; 237 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 4:20:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Người Được Gọi

Người Được Gọi

1 Các Vua 19:19-21
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/16/2009; 1764 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 4:20:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  12 / 248  Tiếp  Cuối

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.