VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Ma-thi-ơ 119:137-144; 2 Ti-mô-thê 3:15-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/18/2009; 1149 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 3:3:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 14:15
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/27/2013; 916 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 3:2:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2017; P: 1/5/2018; 883 xem 32 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 3:0:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 2:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/2/2014; P: 11/4/2014; 1693 xem 24 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 2:58:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/16/2017; P: 7/17/2017; 414 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 2:58:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 21:5
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/5/2013; 529 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 2:58:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:21-6:4
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/3/2017; P: 9/4/2017; 811 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 2:56:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/26/2012; 1335 xem 17 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 2:56:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:22-33
Mục Sư Hồ Khắc Đàm
C:11/20/2016; P: 11/22/2016; 1572 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 2:56:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2
Mục Sư Nguyễn Minh
C:12/11/2017; P: 12/23/2017; 416 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 2:55:58
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  120 / 159  Tiếp  Cuối

110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.