VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Ê-sai 5:1-7
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/30/2015; P: 9/2/2015; 627 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/25/2019 22:14:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 28:10-22
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/24/2014; 1239 xem 29 lưu
Xem lần cuối 3/25/2019 22:14:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 37:1-5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 2422 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/25/2019 22:14:7
Đọc  Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-14
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1237 xem
Xem lần cuối 3/25/2019 22:13:39
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 5:6-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/30/2014; 1801 xem 19 lưu
Xem lần cuối 3/25/2019 22:13:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 4:1-5
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/14/2016; P: 8/15/2016; 516 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/25/2019 22:13:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-lê-môn 1
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/10/2019; P: 3/14/2019; 703 xem 10 lưu
Xem lần cuối 3/25/2019 22:12:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:15-20
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/29/2013; 745 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/25/2019 22:12:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:21-25
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:10/28/2018; P: 11/3/2018; 152 xem
Xem lần cuối 3/25/2019 22:11:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/21/2005; 671 xem 11 lưu
Xem lần cuối 3/25/2019 22:11:11
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  26 / 164  Tiếp  Cuối

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.