VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Ê-sai 40:29-31
Mục Sư Phan Phước Lành
C:7/3/2016; P: 7/16/2016; 759 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 6:29:46
Xem-VM  Chia sẻ
2 Sử-ký 2:7-14; 1 Phi-e-rơ 5:6
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:7/2/2016; P: 7/16/2016; 619 xem
Xem lần cuối 5/30/2020 7:59:53
Xem-VM  Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:7/1/2016; P: 7/16/2016; 426 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 7:17:49
Xem-VM  Chia sẻ
Lê-vi Ký 6:8-13; 1 Ti-mô-thê 4:7-8
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/1/2016; P: 7/16/2016; 602 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 6:31:16
Xem-VM  Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:8
Pastor Randy Adams
C:6/30/2016; P: 7/16/2016; 400 xem
Xem lần cuối 5/29/2020 16:46:32
Xem-VM  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:35-36; Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-44
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/4/2009; 2226 xem 17 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 0:19:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:26-31
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:7/4/2006; 1852 xem 21 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 15:5:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:12-14
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:7/4/2006; 3816 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 18:53:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:19-30
Mục Sư Phan Phước Lành
C:7/4/2006; 2664 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 3:34:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:13-27
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:7/4/2005; 2397 xem 15 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 3:32:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.