VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Mác 6:1-6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/8/2012; 587 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/19/2021 3:39:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/4/2012; 600 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/15/2021 0:41:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 5:11-43
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/24/2012; 542 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/4/2021 22:57:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/17/2012; 415 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/5/2021 17:10:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:36-47
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/10/2012; 433 xem
Xem lần cuối 6/19/2021 4:40:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:6-11
Pastor Michael Faber
C:6/3/2012; 407 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/17/2021 2:22:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-ên 2:28-29; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/27/2012; 818 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/18/2021 19:17:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/20/2012; 561 xem
Xem lần cuối 6/19/2021 2:50:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:6-11
Pastor Michael Faber
C:5/6/2012; 453 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/17/2021 11:43:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/22/2012; 630 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/5/2021 20:51:54
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  34 / 39  Tiếp  Cuối

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.