VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 2:14; Ê-sai 9:5
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/10/2017; 336 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/13/2021 17:59:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:1; Ma-thi-ơ 1:16
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/3/2017; P: 12/5/2017; 466 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/15/2021 22:35:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 3
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:11/26/2017; 621 xem 17 lưu
Xem lần cuối 9/18/2021 14:46:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 25:9-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/23/2017; P: 11/25/2017; 446 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/15/2021 16:56:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 25
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/19/2017; P: 11/20/2017; 350 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/16/2021 21:27:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:36-43
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/12/2017; 432 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/18/2021 14:46:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:31-35
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/5/2017; 401 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/1/2021 11:8:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:20-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/29/2017; 426 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/19/2021 14:10:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:10-19
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/8/2017; P: 10/9/2017; 465 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/18/2021 19:13:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/1/2017; 555 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/15/2021 0:16:43
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  18 / 40  Tiếp  Cuối

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.