VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 3:1-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/1/2017; P: 10/7/2017; 272 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/10/2020 16:57:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:13-25
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/24/2017; P: 10/7/2017; 217 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/5/2020 8:23:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/17/2017; P: 9/24/2017; 243 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/22/2020 6:42:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:35-51
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/10/2017; P: 9/13/2017; 217 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/10/2020 5:12:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:19-34
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/3/2017; P: 9/13/2017; 211 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/21/2020 8:31:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-18
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/27/2017; P: 9/4/2017; 262 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/8/2020 15:47:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/20/2017; P: 8/31/2017; 199 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/9/2020 0:50:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 8:14-17
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/13/2017; P: 8/17/2017; 303 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/21/2020 21:7:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:6-19
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/6/2017; P: 8/14/2017; 166 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/21/2020 14:50:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 7:9-17
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/30/2017; P: 8/2/2017; 211 xem
Xem lần cuối 9/15/2020 11:10:52
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.