VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 18:9-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/28/2015; P: 7/6/2015; 2077 xem 32 lưu
Xem lần cuối 7/31/2020 7:30:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/14/2015; P: 6/18/2015; 2112 xem 29 lưu
Xem lần cuối 7/29/2020 8:10:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:19-31
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/7/2015; P: 6/10/2015; 2138 xem 24 lưu
Xem lần cuối 7/24/2020 16:12:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/31/2015; P: 6/5/2015; 2820 xem 34 lưu
Xem lần cuối 7/31/2020 5:51:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:8-10
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/24/2015; P: 5/28/2015; 1986 xem 20 lưu
Xem lần cuối 7/30/2020 2:49:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:1-7
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/3/2015; P: 5/7/2015; 1832 xem 18 lưu
Xem lần cuối 7/26/2020 11:9:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 14:15-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/26/2015; P: 5/1/2015; 2239 xem 19 lưu
Xem lần cuối 8/2/2020 11:8:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:6-9
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/19/2015; P: 4/24/2015; 2140 xem 25 lưu
Xem lần cuối 7/29/2020 22:8:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:35-48
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/12/2015; P: 4/16/2015; 1811 xem 19 lưu
Xem lần cuối 7/29/2020 15:57:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:13-21
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/22/2015; P: 3/27/2015; 2587 xem 22 lưu
Xem lần cuối 7/30/2020 22:32:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.