VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 18:9-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/28/2015; P: 7/6/2015; 1855 xem 29 lưu
Xem lần cuối 6/13/2019 12:39:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/14/2015; P: 6/18/2015; 1855 xem 23 lưu
Xem lần cuối 6/18/2019 18:3:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:19-31
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/7/2015; P: 6/10/2015; 1946 xem 24 lưu
Xem lần cuối 6/13/2019 12:40:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/31/2015; P: 6/5/2015; 2534 xem 31 lưu
Xem lần cuối 6/15/2019 10:6:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:8-10
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/24/2015; P: 5/28/2015; 1767 xem 18 lưu
Xem lần cuối 4.36 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:1-7
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/3/2015; P: 5/7/2015; 1626 xem 16 lưu
Xem lần cuối 6/13/2019 12:42:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 14:15-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/26/2015; P: 5/1/2015; 2001 xem 18 lưu
Xem lần cuối 6/19/2019 12:57:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:6-9
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/19/2015; P: 4/24/2015; 1820 xem 21 lưu
Xem lần cuối 6/18/2019 5:16:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:35-48
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/12/2015; P: 4/16/2015; 1623 xem 18 lưu
Xem lần cuối 6/17/2019 4:25:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:13-21
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/22/2015; P: 3/27/2015; 2383 xem 20 lưu
Xem lần cuối 6/18/2019 17:11:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.