VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-39
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/8/2014; 684 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/5/2020 19:10:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:6/8/2014; 1725 xem 16 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 23:40:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:7-13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/8/2014; 772 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 17:30:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:32-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/8/2014; 501 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/12/2020 23:15:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/19/2013; 2042 xem 20 lưu
Xem lần cuối 9/15/2020 11:5:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:18; Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/19/2013; 1216 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 19:44:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-21; Giô-ên 2:28-29
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:5/19/2013; 663 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 11:36:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:15-31
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/19/2013; 242 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/5/2020 19:38:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:15-31
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/19/2013; 499 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/7/2020 20:49:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:17-21
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/27/2012; 1222 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 8:44:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.