VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Nê-hê-mi 8:8; Ma-thi-ơ 7:28-29; Lu-ca 24:27; Công-vụ các Sứ-đồ 6:4; Công-vụ các Sứ-đồ 20:7-12
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/27/2019; 130 xem
Xem lần cuối 10/25/2020 20:29:41
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 11:25; Giăng 3:16; Công-vụ các Sứ-đồ 20:35
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/2/2019; 216 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/28/2020 11:5:52
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
A-ghê 1:12; Giê-rê-mi 5:30-31; Giăng 21:8,19; Công-vụ các Sứ-đồ 20:22-23; Công-vụ các Sứ-đồ 21:10-11
John Bevere
C:8/9/2018; 124 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 18:27:21
Đọc  Chia sẻ
A-ghê 1:12; Giăng 21:8-19; Công-vụ các Sứ-đồ 20:22-23; Công-vụ các Sứ-đồ 21:10-11
John Bevere
C:8/31/2019; 271 xem
Xem lần cuối 10/24/2020 8:24:25
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:21-23; Công-vụ các Sứ-đồ 20:26-27
John Bevere
C:10/17/2019; 196 xem
Xem lần cuối 10/27/2020 3:18:39
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 15:8; Công-vụ các Sứ-đồ 20:35
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:4/1/2015; 265 xem
Xem lần cuối 10/28/2020 16:0:29
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:24; Hê-bơ-rơ 12:1-3
M. Jeudi
C:6/27/2019; 164 xem
Xem lần cuối 10/26/2020 5:5:18
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:28
M. Jeudi
C:9/18/2014; 289 xem
Xem lần cuối 10/20/2020 14:26:19
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:35
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:9/28/2019; 138 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 4:1:43
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:35
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:12/28/2016; P: 1/12/2017; 152 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/22/2020 15:0:6
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 20

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm