VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Lừa Con Được Cỡi

Ma-thi-ơ 21:1-11; Mác 11:1-10; Lu-ca 19: 29- 38; Giăng 12:12-16
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 2564 xem
Xem lần cuối 6/15/2018 7:57:53
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Huyền Nhiệm Của Vương Quốc Đức Chúa Trời Được Tỏ Ra (P3)

Lu-ca 15:1-32; Ma-thi-ơ 13:24-50; Ma-thi-ơ 25:14-30; Lu-ca 19:11-27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/8/2013; 770 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 19:41:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Con Lừa, Hòn Đá và Nước Mắt

Lu-ca 19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1100 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/13/2018 15:8:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Người Đã Đến

Lu-ca 19:10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/25/2016; P: 12/29/2016; 290 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/31/2018 1:1:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Món Quà của đời sống có mục đích

Lu-ca 19:10
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/12/2004; 376 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/18/2018 0:45:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Chúa Phục Sinh

Lu-ca 19:10
Mục Sư Nguyễn Minh
C:4/16/2017; P: 4/18/2017; 185 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/13/2018 14:46:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Tìm Và Cứu

Lu-ca 19:10
Mục Sư Nguyễn Minh
C:4/14/2017; P: 4/18/2017; 197 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/8/2018 14:9:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Emmanuên

Lu-ca 19:10; Ma-thi-ơ 28:19-20
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/5/2010; 605 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/18/2018 11:6:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Những Bằng Chứng Cho Thấy Đức Chúa Jêsus Đã Sống Lại

Lu-ca 19:10; Mác 16:4-6; Mác 16:14-20
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/31/2013; 834 xem 10 lưu
Xem lần cuối 6/4/2018 17:24:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Một Nếp Sống Mới

Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 277 xem
Xem lần cuối 6/13/2018 7:54:29
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 19

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng