VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Hãy Theo Ta

Ma-thi-ơ 4:18-20
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:6/5/2016; P: 6/11/2016; 509 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/10/2019 5:56:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sứ Điệp Phục Sinh

Giăng 11:25-26
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:3/27/2016; P: 3/28/2016; 623 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 21:55:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Lắng Nghe Tiếng Chúa

Mác 24:25; Ê-sai 30:21
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:3/6/2016; P: 3/11/2016; 534 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 1:30:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Biết Đâu Nguồn Cội

Truyền-đạo 12:1
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:2/7/2016; P: 2/10/2016; 661 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 4:29:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Những Mối Bận Tâm

1 Phi-e-rơ 5:7
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:1/10/2016; P: 1/11/2016; 577 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/17/2019 20:42:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Lựa Chọn Một Con Đường

Ma-thi-ơ 28:20
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:11/15/2015; P: 11/17/2015; 601 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/17/2019 7:34:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đức Tin Sống Động

Gia-cơ 2:14-26
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:10/18/2015; P: 10/24/2015; 417 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/10/2019 1:58:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Mối Dây Liên Hệ Trọn Lành

Hê-bơ-rơ 11:4-10
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:9/20/2015; P: 9/23/2015; 513 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 12:45:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hạt Giống Đức Tin

Mác 4:21-32
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:9/6/2015; P: 9/8/2015; 544 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 12:6:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đức Tin Của Nô-ê

Sáng-thế Ký 6:1-9
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:6/21/2015; P: 7/1/2015; 665 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 7:35:54
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.