VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Gia-cơ 1:26-27
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/11/2015; P: 10/15/2015; 2249 xem 23 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 13:32:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/13/2015; P: 9/15/2015; 2286 xem 35 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 20:24:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:36-50
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:4/5/2020; P: 4/6/2020; 214 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 18:27:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 34; 1 Phi-e-rơ 1:13-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/17/2020; P: 5/18/2020; 158 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/22/2020 5:41:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 63:7-64:12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/7/2014; 2748 xem 38 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 16:24:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 61:1-3
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/17/2014; 2774 xem 44 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 16:23:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-2
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/10/2018; P: 6/14/2018; 1034 xem 24 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 18:37:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ô-sê 2:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/21/2016; P: 8/23/2016; 1853 xem 31 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 14:27:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xê-chi-ên 37:1-14
Ông Phạm Xuân Thiên
C:5/27/2018; P: 6/23/2018; 1020 xem 18 lưu
Xem lần cuối 9/23/2020 14:55:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/6/2018; P: 5/7/2018; 1080 xem 23 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 17:46:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  55 / 988  Tiếp  Cuối

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.