VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Khải-huyền 3:14-22
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/23/2020; P: 8/28/2020; 316 xem 8 lưu
Xem lần cuối 51.04 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 1:8
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/31/2017; 343 xem 2 lưu
Xem lần cuối 51.15 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:23-32
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/7/2013; 866 xem 1 lưu
Xem lần cuối 51.24 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 12:9-10
Mục Sư Lê Minh Sơn
C:7/1/2016; P: 8/6/2017; 373 xem 6 lưu
Xem lần cuối 51.27 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 51:12-13a
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/6/2014; 330 xem 5 lưu
Xem lần cuối 51.30 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 51:1-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/18/2014; 287 xem 2 lưu
Xem lần cuối 51.34 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 51:1-5
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/22/2012; 1097 xem 10 lưu
Xem lần cuối 51.39 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:9-21
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1484 xem 1 lưu
Xem lần cuối 52.72 phút
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 2:11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1173 xem 5 lưu
Xem lần cuối 52.90 phút
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ca-thương 3:23-26; Châm-ngôn 8:34-35
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/26/2017; P: 3/1/2017; 403 xem 2 lưu
Xem lần cuối 53.72 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  16 / 217  Tiếp  Cuối

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.