VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Sự phấn hưng vĩ đại và cuối cùng

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/6/2009; 261 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 16:38:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Trước Nhu Cầu Của Đời Sống

Trước Nhu Cầu Của Đời Sống

Giăng 6:1-15
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/19/2012; 1730 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 16:37:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Build Up One Another

Ê-phê-sô 4:6-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/28/2013; 174 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 16:35:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Bằng Chứng Tối Hậu Của Tình Yêu

Bằng Chứng Tối Hậu Của Tình Yêu

Rô-ma 5:6-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/3/2015; P: 4/8/2015; 1506 xem 16 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 16:34:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Người Cha Gương Mẫu

Người Cha Gương Mẫu

Cô-lô-se 3:18-4:1
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:6/21/2015; P: 6/27/2015; 823 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 16:33:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Nắm Lấy Trách Nhiệm

Nắm Lấy Trách Nhiệm

Nê-hê-mi 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Tony
C:6/24/2012; 836 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 16:33:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xin Cho Con Được Sáng Mắt

Xin Cho Con Được Sáng Mắt

Mác 10:46-52
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:3/22/2015; P: 3/24/2015; 692 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 16:33:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Yêu Ngài Trên Cả Mọi Điều

Ma-thi-ơ 10:34-39
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:9/23/2018; P: 9/24/2018; 259 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 16:32:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Thánh Tử Đạo

Các Thánh Tử Đạo

Khải-huyền 6:9-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/20/2011; 1689 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 16:30:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nhân Chứng

Công-vụ các Sứ-đồ 10:34-48
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/11/2018; 274 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 16:30:32
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  16 / 230  Tiếp  Cuối

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.