VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Ma-thi-ơ 28:11-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/13/2015; 545 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 20:25:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:62-66; Ma-thi-ơ 28:1-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/30/2015; 797 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 6:50:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 17:8-16
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/23/2015; 680 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 14:2:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:46-50
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/16/2015; 610 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 13:54:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:38-44
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/9/2015; 562 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/20/2021 13:41:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:13-17
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/2/2015; 673 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 19:33:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16-21
Pastor John Altfeltis
C:7/26/2015; 401 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 6:44:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:26-35; Lu-ca 9:23-24
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/19/2015; P: 7/20/2015; 773 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 6:43:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:23-31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/12/2015; 855 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 5:20:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:11-14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/28/2015; 729 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/20/2021 4:4:7
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  25 / 37  Tiếp  Cuối

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.