VietChristian
VietChristian
httl.org

Ê-phê-sô 4:17-32
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/15/2016; 625 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 5:27:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/24/2015; P: 5/28/2015; 2187 xem 53 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 3:24:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:22-32
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:5/24/2015; P: 5/26/2015; 1498 xem 21 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 12:10:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-8; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-11
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/24/2015; P: 5/25/2015; 661 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 4:16:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/24/2015; P: 5/25/2015; 424 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 22:18:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/8/2014; 2065 xem 32 lưu
Xem lần cuối 12/9/2019 5:21:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:14-21
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/8/2014; 1492 xem 18 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 19:28:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:17
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/8/2014; 1404 xem 25 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 14:6:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-39
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/8/2014; 615 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/8/2019 14:39:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:6/8/2014; 1667 xem 16 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 1:17:30
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 7  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.