VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Ê-phê-sô 4:17-32
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/15/2016; 608 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/7/2019 13:24:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/24/2015; P: 5/28/2015; 2100 xem 52 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 3:7:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:22-32
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:5/24/2015; P: 5/26/2015; 1466 xem 20 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 18:8:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-8; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-11
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/24/2015; P: 5/25/2015; 643 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10.46 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/24/2015; P: 5/25/2015; 389 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 22:14:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/8/2014; 2033 xem 31 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 8:36:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:14-21
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/8/2014; 1444 xem 18 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 0:8:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:17
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/8/2014; 1382 xem 25 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 6:27:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-39
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/8/2014; 576 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 19:11:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:6/8/2014; 1635 xem 15 lưu
Xem lần cuối 7/2/2019 20:16:16
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 7  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.