VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Ê-phê-sô 4:17-32
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/15/2016; 638 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/18/2020 3:19:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/24/2015; P: 5/28/2015; 2251 xem 54 lưu
Xem lần cuối 3/29/2020 1:29:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:22-32
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:5/24/2015; P: 5/26/2015; 1518 xem 21 lưu
Xem lần cuối 3/14/2020 16:56:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-8; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-11
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/24/2015; P: 5/25/2015; 681 xem 11 lưu
Xem lần cuối 3/31/2020 23:4:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/24/2015; P: 5/25/2015; 444 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/27/2020 12:34:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/8/2014; 2107 xem 34 lưu
Xem lần cuối 3/26/2020 13:22:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:14-21
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/8/2014; 1522 xem 18 lưu
Xem lần cuối 3/20/2020 8:3:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:17
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/8/2014; 1423 xem 25 lưu
Xem lần cuối 3/22/2020 10:7:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-39
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/8/2014; 646 xem 10 lưu
Xem lần cuối 3/24/2020 14:40:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:6/8/2014; 1693 xem 16 lưu
Xem lần cuối 3/27/2020 19:21:12
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 7  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.