VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Vui Mừng Trong Sự Trông Cậy

Rô-ma 12:12; Ê-phê-sô 6:6
Tiểu Minh Ngọc
C:3/26/2018; 34 xem
Xem lần cuối 7/12/2018 21:26:20
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Én Lượn Mùa Xuân

Khải-huyền 1:6
Tiểu Minh Ngọc
C:2/5/2018; 70 xem
Xem lần cuối 6/19/2018 10:46:52
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Chúc Mừng Thượng Thọ Tám Mươi

Thi-thiên 16:11; Thi-thiên 56:13
Tiểu Minh Ngọc
C:10/12/2017; 72 xem
Xem lần cuối 6/25/2018 9:22:59
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Sống Vui Thỏa Trong Chúa

Thi-thiên 16:11
Tiểu Minh Ngọc
C:10/6/2017; P: 11/29/2017; 42 xem
Xem lần cuối 6/11/2018 22:8:34
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Chiên Trong Bầy Của Chúa

Thi-thiên 100:3; Thi-thiên 79:13; 1 Giăng 2:17
Tiểu Minh Ngọc
C:9/21/2017; 47 xem
Xem lần cuối 6/13/2018 22:3:54
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Chúa Dùng Bạn

Thanh Hữu
C:2/23/2017; 96 xem
Xem lần cuối 6/14/2018 8:58:28
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Nhờ Ngài

Các Quan Xét 6:16; Phi-líp 4:13; 1 Ti-mô-thê 1:12
Tiểu Minh Ngọc
C:2/21/2017; P: 3/31/2017; 82 xem
Xem lần cuối 6/14/2018 14:15:44
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Nhiều Lần

2 Cô-rinh-tô 11:26; 2 Cô-rinh-tô 11:31
Thanh Hữu
C:2/16/2017; 74 xem
Xem lần cuối 6/11/2018 22:26:26
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Giáng Sinh Vui Mừng

Lu-ca 2:10; Công-vụ các Sứ-đồ 2:28
Tiểu Minh Ngọc
C:12/15/2016; P: 12/18/2016; 182 xem
Xem lần cuối 5/27/2018 15:37:25
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Bình An, Vui Mừng Mãi Mãi

Phi-líp 4:4; Phi-líp 4:7; Giăng 20:19-20
Tiểu Minh Ngọc
C:9/8/2016; 163 xem
Xem lần cuối 7/10/2018 3:7:2
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ