VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Chiên Con - Đấng Chăn Giữ

Khải-huyền 7:17; Khải-huyền 1:8; Ma-thi-ơ 28:19-20; Phi-líp 4:4-5; ; Thi-thiên 23:1
Tiểu Minh Ngọc
C:12/11/2018; 18 xem
Xem lần cuối 1/17/2019 2:47:9
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Vui Mừng Trong Sự Trông Cậy

Rô-ma 12:12; Ê-phê-sô 6:6
Tiểu Minh Ngọc
C:3/26/2018; 57 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:48:41
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Én Lượn Mùa Xuân

Khải-huyền 1:6
Tiểu Minh Ngọc
C:2/5/2018; 92 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 3:55:7
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúc Mừng Thượng Thọ Tám Mươi

Thi-thiên 16:11; Thi-thiên 56:13
Tiểu Minh Ngọc
C:10/12/2017; 99 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 3:47:56
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Sống Vui Thỏa Trong Chúa

Thi-thiên 16:11
Tiểu Minh Ngọc
C:10/6/2017; P: 11/29/2017; 78 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 20:37:28
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chiên Trong Bầy Của Chúa

Thi-thiên 100:3; Thi-thiên 79:13; 1 Giăng 2:17
Tiểu Minh Ngọc
C:9/21/2017; 64 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:48:48
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Dùng Bạn

Thanh Hữu
C:2/23/2017; 110 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:48:56
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Nhờ Ngài

Các Quan Xét 6:16; Phi-líp 4:13; 1 Ti-mô-thê 1:12
Tiểu Minh Ngọc
C:2/21/2017; P: 3/31/2017; 97 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:48:53
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Nhiều Lần

2 Cô-rinh-tô 11:26; 2 Cô-rinh-tô 11:31
Thanh Hữu
C:2/16/2017; 86 xem
Xem lần cuối 1/16/2019 21:17:34
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Giáng Sinh Vui Mừng

Lu-ca 2:10; Công-vụ các Sứ-đồ 2:28
Tiểu Minh Ngọc
C:12/15/2016; P: 12/18/2016; 229 xem
Xem lần cuối 1/16/2019 15:50:26
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ