VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Chúc Mừng Thượng Thọ Tám Mươi

Thi-thiên 16:11; Thi-thiên 56:13
Tiểu Minh Ngọc
C:10/12/2017; 40 xem
Xem lần cuối 1/12/2018 21:14:55
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Sống Vui Thỏa Trong Chúa

Thi-thiên 16:11
Tiểu Minh Ngọc
C:10/6/2017; P: 11/29/2017; 19 xem
Xem lần cuối 1/19/2018 3:20:14
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Chiên Trong Bầy Của Chúa

Thi-thiên 100:3; Thi-thiên 79:13; 1 Giăng 2:17
Tiểu Minh Ngọc
C:9/21/2017; 30 xem
Xem lần cuối 1/14/2018 23:46:7
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Chúa Dùng Bạn

Thanh Hữu
C:2/23/2017; 84 xem
Xem lần cuối 1/4/2018 11:51:59
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Nhờ Ngài

Các Quan Xét 6:16; Phi-líp 4:13; 1 Ti-mô-thê 1:12
Tiểu Minh Ngọc
C:2/21/2017; P: 3/31/2017; 64 xem
Xem lần cuối 1/21/2018 9:20:45
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Nhiều Lần

2 Cô-rinh-tô 11:26; 2 Cô-rinh-tô 11:31
Thanh Hữu
C:2/16/2017; 60 xem
Xem lần cuối 1/20/2018 19:37:4
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Giáng Sinh Vui Mừng

Lu-ca 2:10; Công-vụ các Sứ-đồ 2:28
Tiểu Minh Ngọc
C:12/15/2016; P: 12/18/2016; 171 xem
Xem lần cuối 1/20/2018 19:20:9
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Bình An, Vui Mừng Mãi Mãi

Phi-líp 4:4; Phi-líp 4:7; Giăng 20:19-20
Tiểu Minh Ngọc
C:9/8/2016; 133 xem
Xem lần cuối 1/5/2018 21:25:56
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Ba Thái Độ Cần Có

Rô-ma 12:12
Tiểu Minh Ngọc
C:6/2/2016; 185 xem
Xem lần cuối 1/21/2018 15:11:4
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Xuân Thành Tín

Thi-thiên 33:4; Thi-thiên 37:3
Tiểu Minh Ngọc
C:1/28/2016; P: 1/18/2017; 124 xem
Xem lần cuối 1/20/2018 22:55:57
Đọc  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ