VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Vui Mừng Trong Sự Trông Cậy

Rô-ma 12:12; Ê-phê-sô 6:6
Tiểu Minh Ngọc
C:3/26/2018; 42 xem
Xem lần cuối 10/4/2018 7:56:39
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Én Lượn Mùa Xuân

Khải-huyền 1:6
Tiểu Minh Ngọc
C:2/5/2018; 84 xem
Xem lần cuối 10/15/2018 3:55:16
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Chúc Mừng Thượng Thọ Tám Mươi

Thi-thiên 16:11; Thi-thiên 56:13
Tiểu Minh Ngọc
C:10/12/2017; 86 xem
Xem lần cuối 10/15/2018 20:16:38
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Sống Vui Thỏa Trong Chúa

Thi-thiên 16:11
Tiểu Minh Ngọc
C:10/6/2017; P: 11/29/2017; 54 xem
Xem lần cuối 10/15/2018 20:52:26
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Chiên Trong Bầy Của Chúa

Thi-thiên 100:3; Thi-thiên 79:13; 1 Giăng 2:17
Tiểu Minh Ngọc
C:9/21/2017; 57 xem
Xem lần cuối 10/11/2018 9:28:20
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Chúa Dùng Bạn

Thanh Hữu
C:2/23/2017; 103 xem
Xem lần cuối 10/14/2018 3:6:4
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Nhờ Ngài

Các Quan Xét 6:16; Phi-líp 4:13; 1 Ti-mô-thê 1:12
Tiểu Minh Ngọc
C:2/21/2017; P: 3/31/2017; 91 xem
Xem lần cuối 10/15/2018 8:45:43
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Nhiều Lần

2 Cô-rinh-tô 11:26; 2 Cô-rinh-tô 11:31
Thanh Hữu
C:2/16/2017; 80 xem
Xem lần cuối 10/6/2018 10:22:13
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Giáng Sinh Vui Mừng

Lu-ca 2:10; Công-vụ các Sứ-đồ 2:28
Tiểu Minh Ngọc
C:12/15/2016; P: 12/18/2016; 193 xem
Xem lần cuối 10/13/2018 4:36:58
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Bình An, Vui Mừng Mãi Mãi

Phi-líp 4:4; Phi-líp 4:7; Giăng 20:19-20
Tiểu Minh Ngọc
C:9/8/2016; 172 xem
Xem lần cuối 10/15/2018 13:4:45
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ