VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Spring Photo

Vui Mừng Trong Sự Trông Cậy

Rô-ma 12:12; Ê-phê-sô 6:6
Tiểu Minh Ngọc
C:3/26/2018; 24 xem
Xem lần cuối 4/24/2018 16:36:15
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Én Lượn Mùa Xuân

Khải-huyền 1:6
Tiểu Minh Ngọc
C:2/5/2018; 64 xem
Xem lần cuối 4/23/2018 12:49:59
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Chúc Mừng Thượng Thọ Tám Mươi

Thi-thiên 16:11; Thi-thiên 56:13
Tiểu Minh Ngọc
C:10/12/2017; 62 xem
Xem lần cuối 4/19/2018 21:49:30
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Sống Vui Thỏa Trong Chúa

Thi-thiên 16:11
Tiểu Minh Ngọc
C:10/6/2017; P: 11/29/2017; 36 xem
Xem lần cuối 4/24/2018 16:39:28
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Chiên Trong Bầy Của Chúa

Thi-thiên 100:3; Thi-thiên 79:13; 1 Giăng 2:17
Tiểu Minh Ngọc
C:9/21/2017; 40 xem
Xem lần cuối 4/23/2018 20:22:57
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Chúa Dùng Bạn

Thanh Hữu
C:2/23/2017; 90 xem
Xem lần cuối 4/22/2018 13:36:24
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Nhờ Ngài

Các Quan Xét 6:16; Phi-líp 4:13; 1 Ti-mô-thê 1:12
Tiểu Minh Ngọc
C:2/21/2017; P: 3/31/2017; 74 xem
Xem lần cuối 4/7/2018 12:3:35
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Nhiều Lần

2 Cô-rinh-tô 11:26; 2 Cô-rinh-tô 11:31
Thanh Hữu
C:2/16/2017; 70 xem
Xem lần cuối 4/24/2018 19:39:48
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Giáng Sinh Vui Mừng

Lu-ca 2:10; Công-vụ các Sứ-đồ 2:28
Tiểu Minh Ngọc
C:12/15/2016; P: 12/18/2016; 176 xem
Xem lần cuối 4/22/2018 5:41:39
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Bình An, Vui Mừng Mãi Mãi

Phi-líp 4:4; Phi-líp 4:7; Giăng 20:19-20
Tiểu Minh Ngọc
C:9/8/2016; 155 xem
Xem lần cuối 4/24/2018 13:12:16
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ