VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Ê-sai 53:6; Lu-ca 23:33-46
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:4/2/2010; 1545 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/2/2019 4:23:16
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:32; Mác 15:21; Lu-ca 23:26
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:4/17/2014; 860 xem 23 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 0:57:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:38-43; Lu-ca 23:39-43
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:4/19/2019; P: 4/23/2019; 147 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 21:44:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:1-12
Mục Sư Hồ Hiếu Hạ
C:3/24/2002; 1078 xem
Xem lần cuối 10/14/2019 19:35:40
Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 23:1-25
Mục Sư Lê Duy Tín
C:3/24/2013; 357 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/2/2019 4:1:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:13-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1203 xem 15 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 8:45:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:1-43
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/30/2018; P: 4/5/2018; 837 xem 28 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 18:14:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:26-31
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/20/2014; 1561 xem 42 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 7:33:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:26-43
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/6/2007; 2320 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 1:33:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:26-43
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1318 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/7/2019 14:49:42
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 23

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.