VietChristian
VietChristian
nghe.app

Ê-sai 61:1-2; Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:9/28/2008; 1358 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 15:12:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 61:1-3; Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/11/2016; 273 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/4/2019 8:36:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-4; Mi-chê 2:12-13; Lu-ca 4:16-21
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/18/2011; 1018 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 11:19:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:21; Lu-ca 4:16-21
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/26/2018; P: 12/26/2018; 427 xem 12 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 15:17:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:18; Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/6/2016; 190 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/4/2019 14:27:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:1-11; Mác 1:12-13; Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1664 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 17:26:7
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:17; Mác 1-14-15; Lu-ca 4:42-43; Lu-ca 17:20-21; Lu-ca 8:1
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/14/2013; 805 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/12/2019 20:50:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:21; Lu-ca 4:18-19; Lu-ca 7:22; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9-10; Ga-la-ti 6:22-23
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/21/2013; 987 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/1/2019 22:55:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/17/2016; P: 1/20/2016; 2048 xem 28 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 20:54:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:4/7/2013; 508 xem
Xem lần cuối 8/9/2019 18:52:33
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 4

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.