VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Chữa Lành Những Tấm Lòng Tan Vỡ (2)

Chữa Lành Những Tấm Lòng Tan Vỡ (2)

Ê-sai 61:1-2; Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:9/28/2008; 1181 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/11/2017 23:25:11
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Tin Mừng Cho Kẻ Nghèo

Ê-sai 61:1-3; Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/11/2016; 169 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/19/2017 23:39:37
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Đức Chúa Jêsus Christ Là Đấng Giải Cứu

Ê-sai 9:1-4; Mi-chê 2:12-13; Lu-ca 4:16-21
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/18/2011; 873 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/13/2017 12:41:15
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Hội Thánh: Chiều Kích Mở Rộng Vương Quốc

Ma-thi-ơ 16:18; Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/6/2016; 100 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/13/2017 2:49:36
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Sự Cám Dỗ của Chúa Giê-xu

Ma-thi-ơ 4:1-11; Mác 1:12-13; Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1461 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/13/2017 13:15:53
Nghe Lưu   Dàn Bài  Nhắn Tin
Summer Photo

Tin Lành của Vương Quốc Đức Chúa Trời

Ma-thi-ơ 4:17; Mác 1-14-15; Lu-ca 4:42-43; Lu-ca 17:20-21; Lu-ca 8:1
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/14/2013; 675 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/21/2017 13:21:36
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Dấu Biểu Hiện của Vương Quốc Đức Chúa Trời

Lu-ca 17:21; Lu-ca 4:18-19; Lu-ca 7:22; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9-10; Ga-la-ti 6:22-23
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/21/2013; 840 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/7/2017 23:2:6
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Ma Quỉ Cám Dỗ Đức Chúa Giê-su

Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:4/7/2013; 421 xem
Xem lần cuối 6/9/2017 10:11:45
Đọc  Nhắn Tin
Chiến Thắng Cám Dỗ

Chiến Thắng Cám Dỗ

Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/17/2016; P: 1/20/2016; 1581 xem 18 lưu
Xem lần cuối 6/21/2017 23:16:18
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Những Cám Dỗ Trong Đời Sống

Những Cám Dỗ Trong Đời Sống

Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/15/2012; 2220 xem 10 lưu
Xem lần cuối 6/14/2017 17:1:17
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 4

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng