VietChristian
VietChristian
Hội Thảo Thần Học 2017

Chữa Lành Những Tấm Lòng Tan Vỡ (2)

Chữa Lành Những Tấm Lòng Tan Vỡ (2)

Ê-sai 61:1-2; Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:9/28/2008; 1211 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/13/2017 2:57:36
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Tin Mừng Cho Kẻ Nghèo

Ê-sai 61:1-3; Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/11/2016; 184 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/16/2017 21:58:11
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Đức Chúa Jêsus Christ Là Đấng Giải Cứu

Ê-sai 9:1-4; Mi-chê 2:12-13; Lu-ca 4:16-21
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/18/2011; 894 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/22/2017 19:9:48
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Hội Thánh: Chiều Kích Mở Rộng Vương Quốc

Ma-thi-ơ 16:18; Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/6/2016; 120 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/22/2017 10:20:55
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Sự Cám Dỗ của Chúa Giê-xu

Ma-thi-ơ 4:1-11; Mác 1:12-13; Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1500 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/18/2017 4:40:13
Nghe Lưu   Dàn Bài  Nhắn Tin
Autumn Photo

Tin Lành của Vương Quốc Đức Chúa Trời

Ma-thi-ơ 4:17; Mác 1-14-15; Lu-ca 4:42-43; Lu-ca 17:20-21; Lu-ca 8:1
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/14/2013; 691 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/8/2017 23:15:18
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Dấu Biểu Hiện của Vương Quốc Đức Chúa Trời

Lu-ca 17:21; Lu-ca 4:18-19; Lu-ca 7:22; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9-10; Ga-la-ti 6:22-23
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/21/2013; 856 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/19/2017 15:46:20
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Ma Quỉ Cám Dỗ Đức Chúa Giê-su

Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:4/7/2013; 433 xem
Xem lần cuối 11/16/2017 19:56:18
Đọc  Nhắn Tin
Chiến Thắng Cám Dỗ

Chiến Thắng Cám Dỗ

Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/17/2016; P: 1/20/2016; 1669 xem 21 lưu
Xem lần cuối 11/21/2017 18:31:26
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Những Cám Dỗ Trong Đời Sống

Những Cám Dỗ Trong Đời Sống

Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/15/2012; 2261 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/22/2017 20:7:13
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 4

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng