VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Chữa Lành Những Tấm Lòng Tan Vỡ (2)

Chữa Lành Những Tấm Lòng Tan Vỡ (2)

Ê-sai 61:1-2; Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:9/28/2008; 1167 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/24/2017 19:14:34
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Tin Mừng Cho Kẻ Nghèo

Ê-sai 61:1-3; Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/11/2016; 157 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/28/2017 2:12:25
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Đức Chúa Jêsus Christ Là Đấng Giải Cứu

Ê-sai 9:1-4; Mi-chê 2:12-13; Lu-ca 4:16-21
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/18/2011; 862 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/29/2017 11:52:35
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Hội Thánh: Chiều Kích Mở Rộng Vương Quốc

Ma-thi-ơ 16:18; Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/6/2016; 86 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/29/2017 11:53:54
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Sự Cám Dỗ của Chúa Giê-xu

Ma-thi-ơ 4:1-11; Mác 1:12-13; Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1437 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/29/2017 2:50:35
Nghe Lưu +Playlist  Dàn Bài  Nhắn Tin
Spring Photo

Tin Lành của Vương Quốc Đức Chúa Trời

Ma-thi-ơ 4:17; Mác 1-14-15; Lu-ca 4:42-43; Lu-ca 17:20-21; Lu-ca 8:1
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/14/2013; 663 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/24/2017 16:18:17
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Dấu Biểu Hiện của Vương Quốc Đức Chúa Trời

Lu-ca 17:21; Lu-ca 4:18-19; Lu-ca 7:22; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9-10; Ga-la-ti 6:22-23
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/21/2013; 829 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/24/2017 19:1:27
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Ma Quỉ Cám Dỗ Đức Chúa Giê-su

Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:4/7/2013; 412 xem
Xem lần cuối 3/28/2017 18:58:59
Đọc  Nhắn Tin
Chiến Thắng Cám Dỗ

Chiến Thắng Cám Dỗ

Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/17/2016; P: 1/20/2016; 1536 xem 16 lưu
Xem lần cuối 3/28/2017 23:47:29
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Những Cám Dỗ Trong Đời Sống

Những Cám Dỗ Trong Đời Sống

Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/15/2012; 2198 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/25/2017 23:41:27
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 4

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng