VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Summer Photo

Cầu Nguyện Trong Danh Chúa Giê-xu

Giăng 14:13-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/10/2017; P: 9/23/2017; 1135 xem 11 lưu
Xem lần cuối 6/19/2018 13:24:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Hai Điều Cần Yếu Để Cầu Nguyện Linh Nghiệm

Giăng 15:7
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/23/2017; P: 9/12/2017; 1202 xem 19 lưu
Xem lần cuối 6/19/2018 9:50:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Cầu Nguyện Và Tha Thứ

Mác 11:25-26
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/25/2017; P: 8/24/2017; 1072 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/19/2018 13:14:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Cầu Nguyện Trong Tinh Thần Khiêm Hạ

Lu-ca 18:9-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/18/2017; P: 7/29/2017; 1037 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/18/2018 17:24:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Cầu Nguyện Trong Đức Tin

Mác 11:22-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/11/2017; P: 8/14/2017; 1043 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/19/2018 21:33:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Ngươi Muốn Ta Làm Chi Cho Ngươi

Mác 10:46-53
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/4/2017; P: 6/27/2017; 1066 xem 11 lưu
Xem lần cuối 6/19/2018 21:28:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Tương Giao Mật Thiết

Ma-thi-ơ 6:5-8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/21/2017; P: 5/30/2017; 1173 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/19/2018 17:58:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Những Điều Cơ Bản Về Cầu Nguyện

Ma-thi-ơ 7:7-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/7/2017; P: 5/19/2017; 1134 xem 15 lưu
Xem lần cuối 6/20/2018 11:50:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Lời Chúc Phước

Ê-phê-sô 6:23-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/30/2017; P: 5/8/2017; 953 xem 12 lưu
Xem lần cuối 6/18/2018 11:0:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Người Được Ủy Nhiệm

Ê-phê-sô 6:21-22
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/23/2017; P: 5/2/2017; 860 xem 12 lưu
Xem lần cuối 6/16/2018 16:19:6
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 46  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng