VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

2 Phi-e-rơ 1:5-10
Pastor Michael Faber
C:2/7/2016; 520 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 6:59:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 23:3; 2 Cô-rinh-tô 3:1-3
Pastor Michael Faber
C:1/10/2016; P: 1/11/2016; 347 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 6:6:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-20
Pastor Michael Faber
C:12/6/2015; P: 12/7/2015; 530 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/26/2020 9:21:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:3; 1 Các Vua 19:1-8
Pastor Michael Faber
C:11/1/2015; 527 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 14:15:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:2; Giăng 8:47
Pastor Michael Faber
C:10/4/2015; P: 10/6/2015; 497 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 1:44:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:1; Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:15; Châm-ngôn 13:25
Pastor Michael Faber
C:9/6/2015; P: 9/7/2015; 743 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 14:46:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:18; Rô-ma 8:28-38; 2 Cô-rinh-tô 4:7-12
Pastor Michael Faber
C:8/2/2015; P: 8/3/2015; 773 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 22:27:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 2:17; Lu-ca 12:4-5; 1 Phi-e-rơ 1:13-17
Pastor Michael Faber
C:7/12/2015; P: 7/13/2015; 620 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/26/2020 18:31:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:1-23
Pastor Michael Faber
C:6/7/2015; P: 6/8/2015; 448 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 12:49:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:1-42
Pastor Michael Faber
C:5/3/2015; 436 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 14:53:50
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.